banner112

Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

banner94

TBMM (AA) - Torba kanun tasarısına ihdas edilen maddelerle İstanbul'da Beykoz Üniversitesi ile İzmir'de İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversit

POLİTİKA 20.08.2016, 06:18 20.08.2016, 06:18
Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)
banner119

TBMM (AA) - Torba kanun tasarısına ihdas edilen maddelerle İstanbul'da Beykoz Üniversitesi ile İzmir'de İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu.

Niğde Üniversitesinin adı "Ömer Halisdemir Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, torba kanun tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2016'dan 1 Temmuz 2017'ye uzatılıyor.

Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012'ye kadar kurulan işçi sendikalarının, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları, yüzde 1 şartı aranmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak.

- Personel rotasyona tabi tutulacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında görev yapan personel, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tüm bölgelerde yer değiştirme suretiyle rotasyona tabi tutulabilecek.

Tasarıyla, Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ile yıllık plan ve programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, işe bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, katma değeri yüksek olan projeler için Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen yatırımlar konusunda yetkilendiriliyor.

Buna göre, proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi, yatırıma katkı oranının yüzde 200'ü geçmemek üzere belirlenebilmesi veya Kurumlar Vergisi istisnası tanınabilmesi, Gelir Vergisi stopajı teşviki sağlanabilmesi, Gümrük Vergisi muafiyeti tanınabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi konularında Bakanlar Kurulu yetkilendirilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca; yatırım kapsamında yaratılan yeni istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar varan sürelerde bütçeden karşılanabilmesi, yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadarının en fazla 10 yıl süreyle karşılanabilmesi, nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilebilmesi, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz ya da yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması konularında da yetkilendiriliyor.

Nakit destekler, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Projenin gerekli kıldığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü altyapı yatırımı yapılabilecek.

Yatırımların gerçekleştirilmemesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faiziyle, diğer destekler ise ilgili kanun çerçevesinde geri alınacak.

Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan 7 Ağustos 1991 tarihli ikraz anlaşması uyarınca teknoloji geliştirme projesinde kullanılmak üzere 42,4 milyon dolar tutarındaki kredi, Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) ikraz edilecek. TSE'nin 39,3 milyon lira tutarındaki ana para borç tutarı muaccel hale getirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ve emniyet teşkilatında görevlerini yaparken atış, tatbikat veya diğer silahlı yaralanmalar nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanacak.

- 3 yeni üniversite

Danışma Kurulunun görüşü doğrultusunda, tasarıda yeni madde ihdası yapıldı. Buna göre, İstanbul'da Beykoz Üniversitesi, İzmir'de ise İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu.

Ayrıca Niğde Üniversitesinin adı Ömer Halisdemir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesinin adı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tunceli Üniversitesinin adı Munzur Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesinin adı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin adı ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak değiştirildi.

Madde ihdasının ardından söz alan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kurulan yeni üniversitelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, tasarının kabul edilmesinin ardından 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Tasarının yasalaşmasından sonra milletvekilleri birbirleriyle vedalaştı.

Bu arada, torba tasarı görüşmelerinden önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası başlatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında alınan tedbirlere ilişkin ilk Kanun Hükmünde Kararname (KHK) görüşülmeye başlandı. Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın KHK ile ilgili açıklamalarının ardından komisyonun yerinde bulunmaması üzerine görüşmeleri erteledi.

(Bitti)

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@