Hakaret ve ayrımcılık, pratikten bir örnek

Davanın konusu: bu kişiler 28 Mayıs 2011 tarihinde Nederlandse Volksunie tarafından düzenlenmiş olan yürüyüş eyleminde: “Ali B ve Mustafa, terug naa

GÜNDEM 25.04.2016, 18:15 25.04.2016, 18:15
Hakaret ve ayrımcılık, pratikten bir örnek
Davanın konusu: bu kişiler 28 Mayıs 2011 tarihinde Nederlandse Volksunie tarafından düzenlenmiş olan yürüyüş eyleminde: “Ali B ve Mustafa, terug naar Ankara (Ankara’ya dönün) şeklinde slogan atmışlardı. Bu tarz sloganlar kişilere karşı ırkçılık olarak İstinaf mahkemesi tarafından karara bağlanmış ve bu üç kişi, hakaret ve ırkçılık yapma suçunun işlediklerini tespit etmiş ve her birini € 500,- para cezasına çarptırmıştır.

İstinaf Mahkemesi atılan slonganların amacını aşmış olduğuna ve yabancıların Hollandayı terk etmesi yönünde algılanması gerektiği yönünde içtihat oluşturmuş oldu. Böylece atılan sloganlar kişilerin şahsiyetini derinden zedelediğine hükmetmiştir.

İstinaf Mahkemesinin vermiş olduğu bu kararı sanıklar, kabul etmeyip Yargıtay’a kararın bozulması için başvuruda bulunmuştur. Yargıtay vermiş olduğu bu kararda İstinaf Mahkemsinin kararının hukuk’a uygun olduğunu kararlaştırarak, yapılan itirazı reddetmiştir.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@