banner76

Yeni Türkiye ve Ekonomide Güçlü Kalkınma Modeli Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Tasaruf oranını artırıcı bazı tedbirler aldık ancak bunlara ilave olarak bir banka genel müdürüm

EKONOMİ 23.08.2016, 22:42 23.08.2016, 22:42
Yeni Türkiye ve Ekonomide Güçlü Kalkınma Modeli Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Tasaruf oranını artırıcı bazı tedbirler aldık ancak bunlara ilave olarak bir banka genel müdürümüz tarafından 'yapı tasarrufları sandığı' adı altında bir yapının oluşturulması önerisi getirildi. Özellikle bankacılık alanına yönelik bankalar birliğinin kapsamlı bir çalışma yapması gerektiği gündeme getirilen konulardan biriydi." dedi.

Fikir Sofrası Düşünce Platformu tarafından düzenlenen Yeni Türkiye ve Ekonomide Güçlü Kalkınma Modeli Çalıştayı'nda konuşan Elvan, çalıştayda önemli sonuçlar alındığını söyledi.

Çalıştay kapsamında hem iş dünyası hem de sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüşlerini aldıklarını anlatan Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında yurtdışında Türkiye'nin imajını kötülemeye yönelik ciddi bir algı operasyonu başlatıldığını, buna karşı daha profesyonel ve sistematik bir çalışma yürütülmesi konusunda görüşlerin bildirildiğini aktardı.

Elvan, bu konuda, STK ve iş dünyası temsilcilerinin bölge ve sektör odaklı olarak gönüllü bir yaklaşım içerisinde çalışma sürdürebileceğinden bahsedildiğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede başta STK'lar olmak üzere, bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte iş dünyamız, bu tür çalışmaları profesyonel bir yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirecek." diye konuştu.

Gündeme gelen önemli hususlardan birinin de yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin kamuya düşen rolün revizesi olduğu bilgisini veren Elvan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili iş dünyasından gelen katılımcılar, Türkiye ekonomisinin gerçekten sağlam temeller üzerine oturtulduğunu, iç ve dış şoklara karşı son derece dayanıklı bir ekonomik altyapının bulunduğunu, büyüme performansının oldukça iyi olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu açık ve net bir şekilde ifade etti.

Makro ve mikro ekonomik göstergelere bakıldığında Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde oturduğu, sadece ülkemizde değil, dış dünya tarafından da kabul edilen bir husus ancak özellikle yatırımlar konusunda bazı hususların hassasiyetle yürütülmesi gerektiği konusunda bazı iş adamlarımızın düşünceleri oldu. Bunlardan biri, geriye dönük hakların korunması meselesi. Özellikle yatırım yapılmasına başlandıktan sonra geriye dönük uygulamanın yapılmaması hususu, bir anlamda 'maç başladıktan sonra kural değişmez' kuralının uygulamaya konulması. Aslında bu uygulamamız var ama demek ki bürokraside yaşanan bazı sıkıntılar söz konusu. Özellikle bu hususu gözden geçireceğiz."

- Bürokraside iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi

Bakan Elvan, bürokraside iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesinin de önemli hususlar arasında gösterildiğini belirterek, dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme özel kesimin hızla ayak uydurmasına karşın, kamuda bu hızın yakalanamadığına ilişkin görüşler olduğunu dile getirdi.

Bürokrasinin daha ağır bir mekanizma içinde bu işlemleri yürüttüğü ve bunun da belirsizliğe yol açtığı yönünde değerlendirmeler iletildiğini söyleyen Elvan, bu çerçevede bürokrasinin mümkün olduğunca hızlı işleyebilen, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduran bir yapıda olması gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.

Elvan, çalıştayda denetimle ilgili mekanizmaların da üzerinde durulduğu bilgisini vererek, "Bunun bürokrasiyi hantallaştıran yapılardan biri olduğu ifade edildi. Özellikle teftiş kurullarının bu noktada zaman zaman bürokrasiyi tıkayıcı bir rol üstlenebileceği ifade edildi. Burada 'en iyi denetim şeffaflıktır' şeklinde bir ifade de kullanıldı." dedi.

Üretimde yetkinlik ve verimlilik artışı sağlanmasının da bir başka önemli alan olduğunu vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'lerde verimliliğin son derece düşük olduğu, verimliliğin yükseltilmesinin bir anlamda rekabet gücümüzü artıracağı ve bu alanda da çalışma yapılmasının önem arz ettiği hususu dile getirildi. Bir başka önemli husus olarak da mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiği dile getirildi. Bu çerçevede de özel kesimin mesleki kesimde daha fazla rol almasını sağlayıcı tedbirlerin alınması hususu vurgulandı ki şu aşamada zaten biz özellikle özel kesim tarafından açılacak meslek liselerine öğrenci başına ciddi bir destek veriyoruz.

Toplantıda, bizim uygulamakta olduğumuz bazı düzenlemelerin, bazı yasa ve yönetmeliklerin bilinmediği de ortaya çıktı. Bu aşamada da özellikle devletin verdiği teşvik mekanizmasının, yapılan sübvansiyonların kapsamlı olarak tüm Türkiye genelinde tanıtımına yönelik mekanizma oluşturulması gerektiği vurgulandı. Mevcut teşvik sisteminin kapsamlı olarak KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının tanıtımına yönelik bir mekanizma oluşturulması, hatta bu mekanizmanın organizasyonunun özel kesim tarafından yapılmasını öngören bir öneri aktarıldı."

- Kredi zimmetlerinin yeniden düzenlenmesi

Kalkınma Bakanı Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesinin de önemli hususlar arasında bulunduğunu kaydederek, buna yönelik somut adımlar atıldığını, özellikle son 3-4 aylık süreçte çok sayıda yasal düzenlemenin geçirildiğini bildirdi.

Yatırımcılar açısından öngörülebilirliği sağlayan bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin vurgulandığını belirten Elvan, "Bazı iş adamlarımız, 'Ben şu aşamada birer milyon dolarlık 10 büyük firmayı Türkiye'ye getirmeye hazırım ama bizim önümüzü görebilmemiz ve önümüze engeller çıkarılmaması lazım' şeklinde görüşlerini bildirdi. Bu noktada hükümet olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse, bunları yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, çalıştay kapsamında mesleki eğitim alanında iş dünyasının meslek liselerini sahiplenmesi ve kendi ihtiyacına yönelik teknisyen, tekniker ve mühendis yetiştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi.

Sermaye ve bankacılık alanına yönelik, sermaye piyasalarının geliştirilmesi gerektiğinin ve tahvil piyasasının geliştirilmesinin son derece önemli olduğunun ifade edildiğini aktaran Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamu desteklerine yönelik önemli bir öneri geldi. Bu da özellikle başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere kamu tarafından desteklediğimiz vatandaşlarımız için oluşturulan kaynağın, bizatihi bankalar tarafından bu işin organize edilmesi ve bankalar üzerinden bu desteklerin verilmesi gerektiği vurgulandı. Kredi zimmetlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da bir öneri geldi ki bu noktada özellikle kamu bankalarımızın yöneticilerinin zaman zaman bu konuda tehditlerle karşı karşıya kaldıkları ve gerçek anlamda bankacılık faaliyetlerini yürütebilmesi için bu zimmet sorununun çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Tasarruf oranımız bildiğiniz gibi oldukça düşük. Şu anda gelişmekte olan ülkelerde tasarruf oranı yüzde 30, ülkemizde ise yüzde 15 düzeyinde. Tasarruf oranını artırıcı bazı tedbirler aldık. Bireysel emeklilik sistemi, konut ve çeyiz hesabı gibi uygulamaları getirdik ancak bunlara ilave olarak bir banka genel müdürümüz tarafından 'yapı tasarrufları sandığı' adı altında bir yapının oluşturulması önerisi getirildi. Özellikle bankacılık alanına yönelik Bankalar Birliği'nin kapsamlı bir çalışma yapması gerektiği gündeme getirilen konulardan biriydi."

- "Bu süreç, demokrasi mücadelesi veren tüm ülkelere örnektir"

Bakan Elvan, "Ana mesaj olarak; Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde oturtulduğu, yapısal reformlara mutlaka devam edilmesi gerektiği, dünya ticaretindeki ve finansal piyasalardaki daralmaya rağmen Türkiye'nin güçlü bir büyüme performansı göstermesinin önemli olduğu, ancak ayakta kalabilmemizin ve bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmemizin en önemli unsurlarının başında ise yapısal reformlar geldiği ve bu noktada da yapısal reformların süratle hayata geçirilmesinin öncelikli dönüşüm programları başta olmak üzere önem arz ettiği vurgulandı." diye konuştu.

Talep yönlü reform ve politikaların hayata geçirilmesinin ve burada yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı bir politika yaklaşımının öneminin vurgulandığını aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"Bizatihi sorun yaşayan kesimlerin, bu sorunların çözümü için getirdikleri önerilerin dikkate alınması gerektiği hassasiyetle vurgulandı. Bizim de son dönemde bu yönde bir yaklaşım içinde olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Özelikle STK'lar, iş dünyası ve meslek kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz, onların düşünce ve son tekliflerini alıyoruz ve bu çerçevede yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Şundan emin olunuz; hükümetimiz, iş dünyamız, STK'larımız ve tüm siyasi partilerimiz el ele, omuz omuza bir birliktelik oluşturuyor.

Bu ülkemizin geleceği ve Türkiye'miz için son derece önemli bir süreç. Bu süreç, tüm dünyaya, demokrasi mücadelesi veren tüm ülkelere örnek bir süreçtir. Türkiye ve Türk halkı demokrasi zaferiyle 15 Temmuz hadisesini noktalamıştır. Demokrasimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. FETÖ'nün kökünün kazınması ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla tesisinin, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devamını hassasiyetle sürdüreceğiz."

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@