Türkiye'de Boşanma İşlemleri Hakkında Duyuru

banner94

Yapılan duyuruda yabancı ülkelerde boşanan çiftlerin mahkeme kararının Türkiye'de tescil ettirebilmesi için yapılması gereken işlemler açıklandı.

GÜNDEM 10.07.2018, 12:47 10.07.2018, 12:47
Türkiye'de Boşanma İşlemleri Hakkında Duyuru
banner119
Yapılan duyuruda yabancı ülkelerde boşanan çiftlerin mahkeme kararının Türkiye'de tescil ettirebilmesi için yapılması gereken işlemler açıklandı.

Rotterdam Konsolosluğu tarafından yapılan duyuru şöyle:

Boşanma İşlemleri Hakkında Duyuru

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına ilişkin kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

1) Başvuru Formu (Başkonsolosluğumuzda taraflarca doldurulup imzalanacaktır).

2) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı
ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

3) Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair
onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

4) Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

5) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği.

Başvuruda alınan belgelerde eksiklik tespit edilenlere, belgedeki bu eksikliklerin tamamlanması için doksan günlük süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

Not: Başkonsolosluğumuzca alınan başvuru evrakı, kesinleşmiş boşanma kararının aile kütüğüne tescilini teminen Türkiye’de görevli İl Nüfus Müdürlüklerine gönderilir ve kesinleşmiş boşanma kararının mezkur İl Nüfus Müdürlükleri tarafından sadece nüfus kütüğüne tescili yapılır. Ancak, Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarındaki velayet, iştirak nafakası, çocuk ilekişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümler için taraflarca, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemelere kararın tanınması veya tenfizi için dava açılabilir.

Saygıyla duyurulur.

SONHABER.EU
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@